Be Massive Horizon & BAHART: KOMP Daytime Boat Party Szántód - Tihany

02sep3:00 DU8:30 DUBe Massive Horizon & BAHART: KOMP Daytime Boat Party Szántód - Tihany

Mi ez?

Be Massive Horizon & BAHART: KOMP Daytime Boat Party Szántód – Tihany

Mivel az első esemény nagyon hamar telt házas lett, íme a folytatás!

Limitált jegyek itt ⛵ :

https://cooltix.hu/event/640f1bca38a63c24df4f279c

Massive Buli a Balaton Közepén a KOMPON.

Indulás – Kikötés Szántódról, de van lehetőség felszállni Tihany révnél is!

Metha + Be Massive dj-k

támogatók:
Red Bull
Jagermesiter

Néhány fontos info:
14:30 kapunyitás, beszállás a szántódi oldalon
15:30 indulás.
Érkezzetek időben, mert nem vár a komp.
15:45 Tihanyban megállás, felvenni azokat akik onnan jönnek.
Kikötés
20:15 Tihany
20:30 Szántód, buli vége

Ital pult lesz, KP és kártyás fizetés lehetőséggel.
Ételt nyugodtan hozzatok magatokkal!

Kutyát állatvédelmi okok miatt nem lehet a buliba hozni.
A zaj, a bezártság a sok ember nem jó a kutyának, ezért kedvenceket ne hozzatok.

Kérjük figyelmesen olvasd el a házirendet!
Kedves Vendégeink

Magatartási szabályok a Rendezvények területén

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek
a Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek,
Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek
megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul
arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy
kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek
minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken
annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan,
átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szervező, valamint a
Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül
jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények
népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,
nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért
bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi,
hogy a Szervező a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített
felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez
közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az
esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy
bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a
nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét
egyénileg választhatják meg.
Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem
jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.
A Látogató jogosult a Rendezvényeken hangés képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra
használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és
hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa
készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja,
illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő
Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A
Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben
írtakat megszegik.

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket
szeszes itallal a Rendezvények területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján
kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvények területén is tilos, azt a törvény
bünteti.

Biztonság A Rendezvények területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és
engedélyekkel bíró alkalmazottjai vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági
szabályok érvényesülését. A Látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten
vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően
együttműködik, veszélyhelyzet esetén, illetőleg amennyiben egyéb fontos körülmények (így
például közegészségügyi okok) ezt indokolják, az utasításaikat követi.

Vis Maior
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy
sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz,
blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar,
súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói
rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály
következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen
szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szervező nem tartozik felelősséggel a
Fogyasztó felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében
előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre
mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy Szolgáltatására.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Rendezvény előzőekben meghatározott
időtartamán kívül eső pótnapon is szervezzen programot, illetve nyújtson Szolgáltatásokat. Az
ilyen pótnapok nem minősülnek a Rendezvény szerves részének, és azok csak a pótnapi
belépésre jogosító, megfelelő pótjegy megváltása ellenében látogathatók.
Eső nap június 10.
jegy visszaváltási lehetőség nincs.

Szavatosság és felelősségi kérdések

A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező kizárólag a
neki felróható szándékos, továbbá az általa okozott, emberi életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján
kifejezetten megillető jogokon túl kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán,
az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett kárt is ideértve.

Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Látogató a karszalagot, a
Szervező nem vonható felelősségre a Jegy vagy karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért
vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem
jogosult a Látogató igényt vagy követelést támasztani a Szervezővel szemben.
A Szervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, valamint a
Jogosulatlan résztvevő, a házi kedvenc, vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége
vagy mulasztása okozott a Szervező bármely Látogatójának, Jogosulatlan résztvevőjének,
illetve Harmadik személynek.

A tűzvédelmi szabályzatot minden Vendég köteles betartani. A menekülési útvonal ábrája a folyóson megtalálható.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket nem fogadja,
illetve a KOMP-ról azonnal eltávolítja.

A karszalag átvételével a látógató elfogadja a házirendet!

https://www.facebook.com/events/706604304279556/

more

Mikor?

(Szombat) 3:00 DU - 8:30 DU

Hol?

Login required to see the information Login

Comments are closed.