Müpa Filmklub: Annie Hall (1977)

04dec7:00 DU7:00 DUMüpa Filmklub: Annie Hall (1977)

Mi ez?

A nagy Woody Allen menet

Az ötvenedik Oscar-gála 1978-ban csekélyke meglepetést tartogatott: az Annie Hall négy Oscar-díjat gyűjtött be a forgatókönyv, a női főszereplő és a legjobb film kategóriákban. S bár színészi alakításáért Woody Allen nem kapott Oscar-díjat, a legjobb rendezés díja az övé lett. (A Csillagok háborúja alulmaradt, mint ahogy Steven Spielberg sem kapott Oscart a Harmadik típusú találkozásokért.) Szép, méretes siker volt. Üzleti értelemben is. Talán még fontosabb, hogy ezzel a filmjével Woody Allen magasabb osztályba lépett. Tiszteletre méltó, pedig az önpocskondiázó brooklyni komédiás csak azt teszi, amit eddig is.

Az Annie Hall egy parádés stand-up, amelyben az anekdoták és zsidó viccek valahogy túlnőnek önmagukon. Na, ez a „valahogy” a film titka, hiszen egy kapcsolat, egy szerelem tündöklése és bukása annyira nem átütő sztori. Állítólag volt már ilyen. Csakhogy az Annie Hall ritka mutatványt hajt végre. Egyrészt, mert végtelenül személyes. És ez nem csupán azt jelenti, hogy Allen felvillantja benne a szerepeit, az életét. Inkább valami olyasmit, hogy történetünk főhőse egyszerre van kint és bent. Szemlélője és élvezője/elszenvedője a kapcsolatainak. Másrészt azért, mert a dialóg, a riposztok végtelenül szellemesek. (Ennek a Woody Allen-filmnek a mondatait idézzük a leggyakrabban.) Harmadrészt azért, mert szerelmi vallomás – egy városhoz, New Yorkhoz. Negyedrészt… Ne soroljuk! Az Annie Hall ugyanis olyan érzelmeket kelt és jelenít meg, amelyeket roppant nehéz lenne szakszerűen leírni. Mostanság, negyvenöt évvel a születése után talán még nehezebb. Monitor-magányunkban hogy a fenébe is érthetnénk meg, hogy a szerelem, az emberi kötődések nem kipreparálható, hűvösen elemezhető jelenségek. Ott van bennük sok-sok másik ember, a furcsán tekeredő világ, az emlékek, az előítéletek. És még a város is…

Angol nyelven, magyar felirattal
A vetítést megelőző és az azt követő beszélgetés magyar nyelven zajlik.

//
The 50th Academy Awards in 1978 had very little in the way of surprises: Annie Hall collected four Academy Awards in the script, lead actress and best picture categories. And although Woody Allen did not win an Academy Award for his acting, the Best Director award went to him. (Star Wars lost out, just as Steven Spielberg failed to win an Academy Award for Encounters of the Third Kind.) It was a nice, big success. Even in the business sense. Perhaps even more importantly, with this film Woody Allen has moved up a class. It’s respectable, even though the Brooklyn comedian slagging himself off is just him doing what he has done so far.

Annie Hall is a superb stand-up in which the anecdotes and Jewish jokes somehow outgrow themselves. Well, this „somehow” is the secret of the film, because the rise and fall of a relationship, of love, is not such an overwhelming story. It is said to have happened before. Except that Annie Hall performs a rare stunt. On the one hand, because it is infinitely personal. And that doesn’t just mean that Allen is showing off his roles, his life in it. It’s more like something where the protagonist of our story is both inside and out. An observer and enjoyer/sufferer of his relationships. On the other hand, because the dialogue, the ripostes, are really witty. (The lines from this Woody Allen film are those quoted most often.) Thirdly, because it is a declaration of love – for a city, New York. Fourthly… Let’s not list them all! Because Annie Hall evokes and displays emotions that would be fairly difficult to describe professionally. Nowadays, 45 years after its birth, it is perhaps even more difficult. How on earth can we understand in our screen solitude that love, human attachments, are not phenomena that can be understood and analysed coolly. There are many, many other people within them, the strangely twisting world, the memories, the prejudices. And even the city…

In English, with Hungarian subtitles.
The discussions before and after the screening will be conducted in Hungarian.
///
A Müpa social media házirendje:
https://www.mupa.hu/kozossegi-mediafeluleteinkre-vonatkozo-szabalyok
https://www.mupa.hu/en/social-media-policies

https://www.facebook.com/events/1270062193670359/

more

Mikor?

(Hétfő) 7:00 DU - 7:00 DU

Hol?

Login required to see the information Login

Comments are closed.